Česky English

Omílání

Nedílnou součástí zpracování v naší společnosti je předúprava omíláním pro následné povrchové úpravy.

Princip omílání (trovalizace) spočívá ve vzájemném protisměrném pohybu omílacích tělísek a samotného dílu v uzavřeném prostoru omílacího bubnu. Povrch dílu je neustále v kontaktu s brusnými tělísky, přičemž dochází k požadovanému úběru povrchu dílu.

Omílání sjednocuje povrch dílu, odstraňuje ostré hrany (odjehluje) a současně odmašťuje povrch. A proto je tato operace vhodná jako předúprava před samotným lakováním.

Omílání provádíme kruhovým vibračním strojem Rosler s automatickým separátorem. Součástí linky je automatizovaný podavač a sušící pec.

Maximální velikost dílu: 30 x 30 x 18 cm

Používané kameny: plast, keramika


Předchozí stránka: Broušení
Následující stránka: Tryskání