Česky English

Práškové lakování

Nedílnou součástí uceleného výrobního řetězce naší společnosti je práškové lakování.

Práškové lakování je proces nanášení prášku, kdy se mezi práškem a lakovaným materiálem vytvoří elektrické pole a kvůli rozdílné polaritě tohoto prášku a zpracovávaného materiálu je přitahován k povrchu lakovaného dílu. Na lakovaném díle vytvoří prášek souvislou vrstvu, která je posléze vytvrzena při teplotách 160-190°C. Při této teplotě dojde k natavení prášku a vytvoření jednolité vrstvy, která pak chladne na vzduchu. Výsledná povrchová vrstva má tloušťku 60 – 200 mikronů.

V naší provozovně nabízíme lakování dílů do rozměrů 120 x 115 x 80 cm a lakování dílů, které se vejdou do kvárdu o rozměrech 155 x 80 x 160 cm

Používané druhy barev:

 • epoxipolyester (pro díly do vnitřního prostředí)
 • epoxid (pro díly do vnitřního prostření, odolnější vůči olejům a benzínu)
 • polyester (pro díly do venkovního prostředí; průmyslový a fasádní – větší odolnost vůči UV, průmyslový)
 • polyuretan (venkovní barva, odolnější vůči UV a chemikáliím)

Nejvýznamnější přednosti:

 • ruční nanášení prášku – možnost zalakování ploch a tvarů, které jsou pro automatické linky neřešitelné
 • příznivé pro oblast životního prostředí (žádná toxická a těkavá rozpouštědla)
 • dosažení tloušťky 60 až 200 mikronů tloušťky povlaku jedinou operací
 • vynikající vlastnosti barvy z hlediska korozní odolnosti a otěru

Pro zajištění potřebné přilnavosti k povrchu lakovaného dílu je nutné povrch předupravit.

Pro tento proces u nás používáme omílání, tryskání, eloxování (kooperace), odmaštění v automatické myčce nebo sdruženou operací fosfátování.

Kontrolní procesy pro lakování:

 • Ověření teploty tepelného vytvrzení barvy: Testo 925
 • Kolorometrie: Color reader CR10
 • Měření tloušťky barvy: MINITEST 3100
 • Sada pro mřížkovou zkoušku dle ČSN EN ISO 2409

Předchozí stránka: Fosfátování
Následující stránka: Eloxování