Česky English

Kontrolní systém

Naše společnost zabezpečuje u svých dodavatelů následující kontrolní systémy kvality Al odlitků:

V podniku jsou zavedeny a používány systémy řízení kvality dle norem ISO 9001:2008 a dle ISO TS 16 949, zaručující kvalitu procesů majících vliv na kvalitu výrobků a dodávek.

Pro zabezpečení kvality produkce je používáno následující vybavení:

Rozměrová kontrola

 • 3D měřicí stroj ZEISS UMN 850, CNC, vybavený softwarem pro měření pomocí 3D modelu
 • 3D měřicí stroj MITUTOYO (Crysta Apex C 574), CNC
 • Drsnoměr SURFTEST SJ-401
 • další komunální délková měřidla převážně od firmy Mitutoyo

Měření mechanických veličin materiálů

 • Trhací stroj ZD 40
 • Tvrdoměry Brinell a Rockwell

Měření chemického složení materiálů

 • Optický spektrometr LECO 750
 • Optický emisní spektrometr Spectrosort

Kontrola vnitřní kvality a mikrostruktury výrobků

 • RTG
 • zařízení pro provádění a vyhodnocování metalografických výbrusů (přístroj na zalisování vzorků STANDARD 30, přístroj na broušení a leštění KOMPAKT 1031 + APX 010, mikroskop NEOPHOT 32

Pracoviště pro provádění kalibrační kontroly

 • měřidel délkových
 • měřidel teploty
 • termočlánky v peci HERAEUS

Předchozí stránka: Používané materiály
Následující stránka: Impregnace